Workshops

Eitt av dei mest ettertrakta “produkta” til FLX Sykling er kursing i vedlikehald og reparasjonar. Me meiner at det beste ein kan gjera er å halda sykkelen vedlike, slik unngår ein dyr slitasje og behovet for å måtta skifta ut heile komponentar. I slike kurs lærer ein om vask av sykkel, smøring og andre vanlege handlingar som forlenger livet til sykkelen.

I tillegg kan ein gå inn på andre tema som gir- og bremsejustering, å gjera dekka slangelaust, lufting av bremser og meir. Kursa kan lett bli skreddarsydd til deg eller gruppa sin interesse.

Kursing vert organisert ved etterspurnad: ta kontakt viss dette høyres spennande ut.