Guiding

Frå populære og utfordrande stiar til ukjente perler – me ynskjer å dela lidenskapen vår for sykling ved å syna deg det beste me har å by på. Basert på  vår eigen interesse har me god oversikt over stinettverket i vårt nærområde, dermed kan me sikra høvelege stiar for dine og dykkar behov.

FLX Sykling byr på guida sykling i “alle” disiplinar: både terreng, sti, og landeveg. Ta kontakt for guida turar langs fjordar, over fjella og i skogen.

Målet vårt er å kunne by på best mogleg kvalitet, difor foretrekk me små grupper – dette for å minimera store nivåforskjell.

PRISAR:

Per person:

Opp til to timar: 350 NOK
Halv dag: 500 NOK
Heil dag: 900 NOK 

Flytstiar i Bømoen og omgjevnad
Rundtur i den grøne sløyfa