Mellombels stengt

Etter å ha flytta til Nyre er FLX Sykling mellombels stengt. Garasjen må byggjast opp og verkstaden må setjast opp. Me satsar på å opna att i haust.